Sodyum Klorür (Tuz)
SODYUM KLORÜR (TUZ)
Tekel yasasında yapılan değişim sonucunda tuz üretimi özel sektöre açılmış olup göl tuzu üretim ruhsatı alan şirketimiz tuz üretimine başlamıştır.
SODYUM KLORÜRÜN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Rutubet % : 1 - 15
Suda çözünmeyen madde % : 0.5 – 1 max
Na2SO4 % : 2 max
Toplam Sertlik (Alman) : 50 dº max
% 10’luk Solüsyon Görünümü : Açık - Berrak
 
SODYUM KLORÜRÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Formül : NaCl Sodyum Klorür
Formül Ağırlığı : 58,44 gr./mol
Fiziksel Görünüşü : Kokusuz, beyaz, toz halinde, (amorf yapıda)
Tane Büyüklüğü : 5 mm O Elek Altı (Amorf yapıda)
Ağırlıkça NaCl Oranı : % 98 Max
Ergime Noktası : 801 ºC / 1074 K
Suda Çözünme : 35,9gr/100ml, 25ºC
Spesifik Gravite : 2.16 gr / cm3
Yanıcılık : Yok
Reaktif Etki : Yok
Nem : 15 % max
Suda Çözünmeyen : 0.5 % max
Fe + 2 İyonlu : Eser miktarda (1.00 ppm max)
Ph : 6-8 (Nötr Tuz % 1 lik Solusyon)